top of page

SKYLANDER - Zasady świadczenia usług

As quality as possible" (tak dobrze, jak to tylko możliwe)

tą zasadą kierujemy się od początku powstania naszej firmy. 

Oferowane usługi wykonujemy:

 • Rzetelnie

 • Terminowo

 • Dbając o szczegóły

 • Bezpiecznie

 • Korzystając z profesjonalnych narzędzi

 • Stosując materiały najwyższej jakości

 • Przestrzegając zasad etyki biznesu i kultury pracy

Wszelkie zobowiązania finansowe realizujemy terminowo: względem pracowników,

partnerów biznesowych, jak i dostawców.

SKYLANDER - Polityka jakosći

By sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów

i wykonywać usługi na najwyższym poziomie:

 • Podnosimy kwalifikacje zawodowe

 • Stosujemy certyfikowany sprzęty i materiały

 • Unowocześniamy technologie montażu

 • Spełniamy wymogi normy jakościowej ISO 900

 • Usługi gwarancyjne i serwisowe  wykonujemy terminowo i na najwyższym poziomie

Narzędzia i matriały

Korzystamy z maszyn, narzędzi i materiałów takich firm jak:

bottom of page